Thông báo tuyển sinh

Thí sinh thuộc trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên Cao đẳng Y dược Pasteur.

Đọc thêm

Thời gian xét tuyển

- Liên tục trong năm
- Khai giảng hàng tháng
- Hotline tư vấn: 0926.895.895

Đọc thêm

Sẵn sàng trở thành sinh viên
Trường cao đẳng Y dược
Pasteur

96,69%+

Sinh viên có việc làm

99+

Bệnh viện - Công ty Dược

15.000+

Sinh viên cựu sinh viên

Thông tin tuyển sinh

Cơ Hội Việc làm Ngành Y dược

Học cao đẳng dược làm gì?

Cả gia đình 03 thế hệ (vợ chồng, cha mẹ, con cái) có cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển hàng đầu Thế Giới.

Học cao đẳng dược làm gì?

Cả gia đình 03 thế hệ (vợ chồng, cha mẹ, con cái) có cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển hàng đầu Thế Giới.

Học cao đẳng dược làm gì?

Cả gia đình 03 thế hệ (vợ chồng, cha mẹ, con cái) có cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển hàng đầu Thế Giới.

Học cao đẳng dược làm gì?

Cả gia đình 03 thế hệ (vợ chồng, cha mẹ, con cái) có cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển hàng đầu Thế Giới.

Học cao đẳng dược làm gì?

Cả gia đình 03 thế hệ (vợ chồng, cha mẹ, con cái) có cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển hàng đầu Thế Giới.

Học cao đẳng dược làm gì?

Cả gia đình 03 thế hệ (vợ chồng, cha mẹ, con cái) có cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển hàng đầu Thế Giới.

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

Điểm mạnh
Trường cao đẳng y Dược Pasteeur

"Sâu Y lý - Giỏi Y thuật - Giàu Y đức"

Mô hình viện trường

Bệnh viện - Trường Y

Mô hình viện trường

Bệnh viện - Trường Y

Mô hình viện trường

Bệnh viện - Trường Y

VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG

"Không giống những trường khác là học nhiều lý thuyết, Trường cao đẳng Y Dược Pasteeur tạo điều kiện cho mình tự học và học lý thuyết đi đôi với thực hành. Ngoài ra, cơ sở vật chất của trường cũng rất tốt, hỗ trợ việc học tập của mình rất nhiều."

Lê Thị Huệ

Trường cao đẳng Y dược Pasteur

Đăng ký xét tuyển Cao đẳng Y dược năm 2019

  • Uy tín về chất lượng đào tạo Uy tín về chất lượng đào tạo

  • Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm

  • Phương pháp đào tạo lấy nguời học làm trung tâm Phương pháp đào tạo lấy nguời học làm trung tâm

  • Hình thức đào tạo tín chỉ Hình thức đào tạo tín chỉ

  • 95% khi ra trường có việc làm ngay 95% khi ra trường có việc làm ngay

  • Mức học phí ổn định Nhiều chính sách an sinh giáo dục Mức học phí ổn định Nhiều chính sách an sinh giáo dục

  Thông tin cá nhân


  Trình độ học vấn

  Ngành xét tuyển